Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

2016-12-12

Ja till försäljning av Naturbruksgymnasiets fastigheter

Kommunfullmäktige i Osby klubbade vid sitt sammanträde den 12 december överenskommelsen mellan Osby kommun och Hushållningssällskapet Skåne om att Hushållningssällskapet köper och från och med den i juli 2017 tar över två skogsfastigheter där Naturbruksgymnasiet i Osby bedriver sin undervisning.

Man har även kommit överens om ett hyresavtal gällande övningsgård och maskinhall. Detta innebär i praktiken att Hushållningssällskapet från och med den förste juli 2017 kommer att utöka sitt naturbruksprogram på Önnestadsgymnasiet med inriktningen skog, där vissa delar av denna utbildning kommer att förläggas till Osby.

Bakgrunden till överenskommelsen är att den välkända skogsutbildningen som bedrivs i Osby drabbats av vikande elevantal, bl. a. beroende på minskade elevkullar. Såväl Osby kommun som Skogsnäringen har på olika sätt försökt hitta lösningar och dialog och förhandlingar har förts mellan Hushållningssällskapet Skåne och Osby kommun om olika alternativ för att säkerställa regionens behov av skoglig utbildning på gymnasienivå.
- Vi har haft konstruktiva och givande samtal med Hushållningssällskapet och är övertygade om att de är en högstlämplig aktör för att ta över ansvaret för skogsutbildningen i vår region, säger Roger Johansson, verksamhetsområdeschef för Utbildning & arbete på Osby kommun.

Mycket lämplig aktör

Hushållningssällskapet fick i september 2016 beviljat tillstånd att bedriva naturbruksprogrammet med inriktning skog. Och nu har kommunfullmäktige i Osby beslutat att genomföra försäljningen av de fastigheter där Naturbruksgymnasiet i Osby håller till. Köpeskillingen är 38 miljoner kronor. Dessutom tecknar Osby kommun ett hyresavtal med Hushållningssällskapet gällande övningshall och maskinhall.
- Skogen och skogsnäringen är en del av vår själ och vi är mycket nöjda med denna lösning. Dels eftersom det är viktigt att kunna erbjuda skogsutbildning i denna del av Sydsverige och dels för att Hushållningssällskapet är högst lämpad aktör för att bedriva den här verksamheten, säger kommunstyrelsens ordförande i Osby, Marika Bjerstedt Hansen (S).

Redan inskrivna elever påverkas inte

De elever som redan är inskrivna på Naturbruksgymnasiet i Osby påverkas inte av försäljningen och avtalet med Hushållningssällskapet.Osby kommun kommer fram till siste juni 2019 ha fortsatt huvudansvar för dessa elever.

Om Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapet Skåne är via sitt dotterbolag HUSKAB huvudman för Önnestadsgymnasiet. Skolan övertogs från Kristianstads kommun 2010. Önnestadsgymnasiet erbjuder Naturbruksprogrammet med eller utan naturvetenskaplig profil, Naturvetenskapsprogrammet och Yrkeshögskoleutbildningar mm.Naturbruksprogrammet är ett av 12 yrkesprogram inom gymnasieskolan. Ett yrkesprogram ska leda till en yrkesexamen, men det kan även ge högskolebehörighet för studier till t.ex. Lantmästare, Hippolog, Landskapsingenjör, Veterinär, Djursjukskötare, Skogsmästare och Jägmästare.

Bild