Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ja till försäljning av Naturbruksgymnasiets fastigheter

Kommunfullmäktige godkände den 12 december en överenskommelsen om att Hushållningssällskapet Skåne köper, och från och med 1 juli 2017 tar över, två skogsfastigheter där Naturbruksgymnasiet i Osby har sin undervisning.

Man har även kommit överens om ett hyresavtal som gäller övningsgård och maskinhall. Detta innebär i praktiken att Hushållningssällskapet från och med den 1 juli 2017 kommer att utöka sitt naturbruksprogram på Önnestadsgymnasiet med inriktningen skog. Vissa delar av denna utbildning kommer att förläggas till Osby.

Bakgrunden till överenskommelsen är att den välkända skogsutbildningen som drivs i Osby drabbats av vikande elevantal, bl. a. beroende på minskade elevkullar. Såväl Osby kommun som Skogsnäringen har på olika sätt försökt hitta lösningar. Dialog och förhandlingar har förts mellan Hushållningssällskapet Skåne och Osby kommun om olika alternativ för att säkerställa regionens behov av skoglig utbildning på gymnasienivå.

- Vi har haft konstruktiva och givande samtal med Hushållningssällskapet. Vi är övertygade om att de är en högst lämplig aktör för att ta över ansvaret för skogsutbildningen i vår region. Detta säger Roger Johansson, verksamhetsområdeschef för Utbildning & arbete på Osby kommun.

Mycket lämplig aktör

Hushållningssällskapet fick i september 2016 beviljat tillstånd att driva naturbruksprogrammet med inriktning skog. Och nu har kommunfullmäktige i Osby beslutat att genomföra försäljningen av de fastigheter där Naturbruksgymnasiet i Osby håller till. Köpeskillingen är 38 miljoner kronor. Dessutom tecknar Osby kommun ett hyresavtal med Hushållningssällskapet när det gäller övningshall och maskinhall.

- Skogen och skogsnäringen är en del av vår själ och vi är mycket nöjda med denna lösning. Det är viktigt att kunna erbjuda skogsutbildning i denna del av Sydsverige. Hushållningssällskapet är högst lämpad aktör för att driva den här verksamheten, säger kommunstyrelsens ordförande i Osby, Marika Bjerstedt Hansen (S).

Redan inskrivna elever påverkas inte

De elever som redan är inskrivna på Naturbruksgymnasiet i Osby påverkas inte av försäljningen och avtalet med Hushållningssällskapet.Osby kommun kommer fram till siste juni 2019 ha fortsatt huvudansvar för dessa elever.

Om Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapet Skåne är via sitt dotterbolag HUSKAB huvudman för Önnestadsgymnasiet. Skolan övertogs från Kristianstads kommun 2010. Önnestadsgymnasiet erbjuder Naturbruksprogrammet med eller utan naturvetenskaplig profil, Naturvetenskapsprogrammet och Yrkeshögskoleutbildningar. Naturbruksprogrammet är ett av 12 yrkesprogram inom gymnasieskolan.

Ett yrkesprogram ska leda till en yrkesexamen, men det kan även ge högskolebehörighet för studier till till exempel:

  • Lantmästare
  • Hippolog
  • Landskapsingenjör
  • Veterinär
  • Djursjukskötare
  • Skogsmästare
  • Jägmästare
Bild