Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Om rapportering av miljögifter i grundvatten

Med anledning av Länsstyrelsens rapport om miljögifter i grundvatten 2014-2015 i Skånska kommuner, däribland Osby och som uppmärksammats i media, vill Osby kommun anföra följande:

I rapporten i den del som berör Osby kommun, kan man bland annat se att det är den så kallade "industriborran" i Lönsboda som har det dåliga grundvattnet.

Miljö-och byggnadsnämnden förbjöd användning av detta vatten 2008 på grund av för höga trikloretylenhalter. Då vattentillgången var för skral sattes ett aktivtkolfilter in för att rena utgående vatten.

Aktivt kol är effektivt och tar allt under förutsättning att filtret sköts som det ska och det bevakar kommunens livsmedelsinspektör.

Bild