Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun högt upp i ny skolranking

Osby hör till landets bästa skolkommuner. Det visar Sveriges kommuner och Landstings (SKL) rapport Öppna jämförelser i grundskolan 2016, som i år har temat nyanlända elever. Bland landets 290 kommuner rankas Osby kommun på 29:e plats när det gäller det sammanvägda resultatet i grundskolan. Bland de skånska kommunerna rankas Osby på fjärdeplats, efter Vellinge, Lomma och Skurup.

Sveriges Kommuner och Landsting jämför årligen resultat- och resursindikatorer för grundskolan på kommunnivå. Rapporten är den andra Öppna jämförelser för grundskolan för 2016 och bygger på Skolverkets statistik om elevernas resultat läsåret 2015/16. Rapporten innehåller också en beskrivning av den nationella kunskapsutvecklingen och en redovisning av SKL:s elevenkät som besvaras av elever i årskurs 5 och 8. Vellinge, Nykvarn och Nacka toppar årets rangordning. Osby kommun rangordnas på 29:e plats bland landets 290 kommuner. Det är en rejäl klättring jämfört med förra året, då Osby kommun låg på plats 145.

Resultat av långsiktigt arbete

Mia Johansson, verksamhetsområdeschef för Barn och Skola i Osby kommun säger att rankingen visar att långsiktiga satsningar med helhetsperspektiv ger resultat.

- Det är resultatet av många skickliga pedagogers arbete i många år, från förskolan och genom hela utbildningssystemet. Genom ett väl utvecklat och systematiskt kvalitetsarbete, med uppföljningar som koncentrerar sig på elevers resultat och lärande, utvecklas undervisningen i klassrummet, säger Mia Johansson.

Vellinge, Nykvarn och Nacka toppar årets rangordning i Öppna jämförelser- grundskola.

Syftet med rapporten är att ge en översiktlig bild av resultaten samt ge inspiration till hur kommuner utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv kan utveckla skolans verksamhet.

Bild