Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Gemensam satsning på förbättrat företagsklimat

En omstart för ett förbättrat samarbete mellan Osby kommun och näringslivet för att på bästa sätt skapa ett än mer attraktivt företagsklimat, utveckla och sätta Osby kommun på kartan. Så kan Kickstart Osby, som inleddes på Hantverkshuset i Osby den 23 november, sammanfattas.

På kvällen den 23 november samlades omkring 80 personer, representerandes kommunpolitiker, tjänstemän och näringslivet i Osby kommun på Hantverkshuset i Osby för Kickstart Osby. Det var Osby Näringsliv, Osby kommun och företagarna som bjudit in till mingel, diskussion och grupparbete på temat: Hur kan kommun och näringsliv gemensamt och tillsammans nå ett bättre företagsklimat och förbättra och fortsätta utveckla kommunen? Inbjuden moderator var Mikael Eldblom, som också gav tips på så kallad framgångsoptimering; hur man ökar fokus och stärker teamkänslan för att nå gemensamma mål och öka framgången.

Nya gemensamma synsätt

Osby Näringslivs ordförande Lars Ericsson och kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) höll ett gemensamt anförande. Båda talade bland annat om vikten att se framåt och inte bakåt. Det är tillsammans med ett gott samarbete och respekt för varandra, som vi gör Osby kommun mer framgångsrikt. På det sättet skapar vi ett bättre företagsklimat och klättrar i företagsrankningen.

- Osby kommun har tappat för många platser i företagsrankingen. Det har vi bestämt oss för att ändra på. Vi ser kvällen och Kickstart Osby som en omstart på vårt samarbete och på vårt sätt att jobba med näringslivsfrågor. Och det finns inget annat sätt än att vi alla hjälps åt med detta. Det är inget som en av oss klarar av – vi måste hjälpas åt, säger Lars Ericsson.

Marika Bjerstedt Hansen talade om att arbetsmarknaden är en mycket viktig förutsättning för att klara av det kommunala uppdraget och lyfte fram Osby som en företagande kommun.

- Kommunen är helt beroende av att företagare får de bästa möjligheterna i världen att driva sin verksamhet. Tillsammans kan vi nå mycket längre än var och en för sig, menar Marika Bjerstedt Hansen

Osby kommun och näringslivet ska tillsammans och med nya gemensamma synsätt, skapa en väg mot målen. Detta symboliserade Lars Ericson och Marika Bjerstedt Hansen genom att ta på sig likadana glasögon.

Kvällen fortsatte med gruppdiskussioner om tankar och konkreta förslag på hur Osby kommun kan nå ett bättre företagsklimat. Det diskuterades också om hur man än mer kan marknadsföra Osby som en kommun att bo, leva och verka i. Ur detta lyftes det fram olika områden att koncentrera sig på: saker som kan göras mer och bättre och saker som redan fungerar bra och man vill bibehålla.

Arbetet fortsätter nu med att representanter från näringsliv och kommun tar fram ett gemensamt mål och skapar en handlingsplan för att nå detta mål.

Bild