Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Hela familjens hälsa i centrum

Barnmorskemottagningen på Familjcecentralen i Osby finns för dig som är kvinna och som stöter på frågor som rör din sexuella och reproduktiva hälsa.

Till barnmorskemottagningen kommer du när du är gravid och vi följer dig och ditt barns hälsa och utveckling. Vidare kan man också få hjälp med preventivmedel, graviditetstester, cellprovstagning, gå föräldrakurs och få råd kring sexuell hälsa. På barnmorskemottagningen arbetar barnmorskorna Mona-Lisa Carlsson och Jeanette Tillberg samt undersköterska Jeanette Balte.

Hälsobesök och vaccinationer

Till barnhälsovården, som också finns i samma lokaler, kommer du och ditt barn på hälsobesök enligt barnhälsovårdens nationella program. I det ingår undersökningar av ditt barns hälsa och utveckling, samt vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet. Här arbetar distriktssköterskorna Annelie Frostensson och Eva Olsson och de berättar att man även erbjuder babymassage och hembesök hos nyblivna föräldrar och kan ge stöd och råd. Här arbetar även läkare Ulf Liljenberg, som är barn- och hjärtspcialist.

Personalen ser Familjecentralen som en tillgång då man genom ett nära samarbete har möjlighet att på ett smidigt sätt dra nytta av varandras kompetens i de olika verksamheterna. Det underlätta också för familjen att ta kontakt och få rätt stöd och hjälp i olika frågor som kan dyka upp som rör hälsa.

- På detta sätt ökar tillgängligheten för patienterna och vi kan verkligen sätta familjen i centrum och värna om familjens hälsa och välmående, säger barnmorska Jeanette Tillberg.

Jubileum med Öppet hus

Inom kort firar Familjecentralen 3-års jubileum. Den 13 december hålls ett Öppet hus i lokalerna på Marklundavägen 8 i Osby mellan klockan 9.30-12.00. Det bjuds på luciatåg och lussefika

Välkomna!

Bild