Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Höjd taxa inom förskola. fritidshem och pedagogisk omsorg

Från och med den 1 januari 2017 höjs avgifterna inom förskola, fritidshem och pedagokisk omosorg i Osby kommun. Avgiften räknas utifrån hushållets avgiftsgundande inkomst.

Det är Skolverket som beslutat om höjning av avgifterna och höjningen beror på att inkomsttaket indexerats och kommer att ligga på 45 390 kronor ponorer månad. De vårdnadshavare som har inkomst som är lägre än 45 390 kronor per månad betalar enligt procentsatsen nedan.

Förskola och pedagogisk omsorg

Enda eller yngsta barnet

3% av familjens samlada inkomster, maximalt 1362 kronor/månad

Andra barnet

2% av familjens samlada inkomster, maximalt 908 kronor/månad

Tredje barnet

1% av familjens samlada inkomster, maximalt 454 kronor/månad

Fjärde barnet

Ingen avgift

Fritidshem

Enda eller yngsta barnet

2% av familjens samlade inkomster, maximalt 908 kronor/månad

Andra barnet

1% av familjens samlade inkomster, maximalt 454 kronor månad

Tredje barnet

1% av familjens samlade inkomster, maximalt 454 kronor/månad

Fjärde barnet

Ingen avgift

Bild