Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Dialog om nya förslag på föreningsstöd

Kultur och fritid har under hösten arbetat med en översyn av stöd till föreningar enligt beslut (diarienummer: KS/2016:259 805). Syftet är att ta fram nya riktlinjer för fördelning av bidrag och nya riktlinjer för användning och uthyrning av kommunens lokaler för att stärka föreningslivet i Osby kommun.

Översynen sker i dialog med föreningslivet där föreningar nu har möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på förslagen till nya riktlinjer innan de beslutas om vid årsskiftet. Förslagen kommer arbetas om efter de synpunkter som kommer in.

Era åsikter är viktiga! Vi hoppas på många kloka synpunkter från föreningslivet! Skicka era synpunkter senast 28 november till tilde.dahl@osby.se eller med post till Osby Kultur och Fritid, Östra Järnvägsgatan 3, 283 21 Osby.

Du kan läsa mer om översynen av stöd till föreningar i dokumenten längst uppe till höger på denna sida och/eller under menyn Uppleva& göra på vår hemsida.

Dialogträffar på Osby bibliotek, Östra järnvägsg. 16, Osby
Kom till biblioteket för att ställa frågor, diskutera och lämna synpunkter på förslagen. Dialogträffarna är öppet för alla och det är fritt att komma när det passar bäst.

  • Måndag den 14 november klockan 17.00-19.00
  • Måndag den 21 november klockan 16.00-19.00
  • Söndag den 27 november klockan 15.00-17.00
    (I samband med julskyltning)
Bild