Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Turismstrateg och turistinformatör

I Osby kommun strävar vi efter att locka hit så många besökare som möjligt. Besökare som ska få möjlighet att uppleva natur, kultur, upplevelser och allt därtill. Det är en mängd människor som arbetar inom turism, en näringslivsbransch som är på ständig tillväxt och faktiskt är den bransch med starkast tillväxt i världen!

I Osby kommun har vi en stark tradition med kreativa och starka entreprenörer, inte sällan enmansföretagare. Inom näringslivet representerar besöksnäringen en bred bransch med ett gemensamt mål: verka för att besökare ska komma hit, stanna, uppleva och trivas. Vi har också föreningar med samma ambitioner och som arbetar frivilligt för att ta emot besökare.

På Osby kommun är det idag två personer som arbetar med besöksnäringen: Emely Billinger, turistinformatör samt Marie Wetterqvist, turismstrateg.

Turistinformatörens arbetsuppgifter och roll är att möta de fysiska besökare som kommer till Osby kommun. Emely har sedan ett par år tillbaka mött turister i stationshuset där det finns broschyrmaterial från företagen i såväl Osby kommun som från kringliggande kommuner. Arbetet med besökare är starkt säsongsbetonat och mycket av Emelys arbetsuppgifter är idag också kopplade till biljettförsäljning av Skåne Trafikens resor.

Turismsstrategen Marie Wetterqvists arbetsuppgifter är att övergripande leda kommunens arbete med att utveckla det turistiska arbetet i en gynnsam riktning. Det innebär strategiska strukturer och mycket nätverksarbete med både företagare och andra turismstrateger i Skåne och kringliggande kommuner.

Bild