Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Så bör en ny ishall utformas

Närmare 400 personer har gett synpunkter på hur en eventuell ny ishall i Osby kan utformas som en social mötesplats.

Om det blir en ny ishall i Osby önskar majoriteten av deltagarna i undersökningarna sig bland annat ett café där de kan äta något lätt, ta det lugnt och umgås. Vid ny ishall var de flesta positiva till andra evenemang i ishallen. Förslagen var allt från stora artister till mindre sammankomster. För majoriteten av deltagarna ville de ha möjlighet till internet uppkoppling.

Syftet med utredningen och undersökningarna är att ta fram ett underlag enligt med Kommunstyrelsens uppdrag om ett förslag på hur en eventuell framtida ishall kan se ut och användas. Under våren 2017, om inget oväntat händer, kan det tas politiskt beslut om förslaget.

Fokusen på utredningen har bland annat varit att invånarna skulle ha möjligheter att lämna synpunkter på hur en eventuell ny ishall kan bli en social mötesplats för alla åldersgrupper. För att få in dessa synpunkter har olika former av insamling av material genomförts och dessa har varit föreningsdialog, ungdomsdialog, gymnasieenkät och vårdnadshavare enkät.

Föreningsdialogen

Till föreningsdialogen kom det cirka 12 personer. Det kom fram att om det byggs en ny ishall finns önskemål om andra evenemang, café med lättare måltider och ett komplex med sporthall, simhall och ishall.

Ungdomsdialogen

Första veckan under oktober anordnades med hjälp av fritidsgårdarna grupparbeten på fritidsgårdarna Bulten och Pulsen, där totalt över 40-tal ungdomar deltog. Många ungdomar kom och skrev, ritade, och byggde med lera för att berätta hur en eventuell framtida ishall som social mötesplats skulle kunna se ut. En gymnasiestuderande som går sista året, Eddie Neuman har fått uppdraget att sammanställa allt material från ungdomarna till en 3D- skiss som kommer att presenteras. Några saker som ungdomarna önskade i en eventuellt kommande ishall var ett café där de kunde ta en fika och slappa och där uppkoppling till internet är en självklarhet. Någon nämner även aktivitet som bordtennis, gym och curling diskuterades.

Enkät gymnasiet

Synpunkterna som kom fram från ungdomsdialogerna var via en enkät för alla gymnasieeleverna. I enkäten svarade 73 gymnasieelever och här var gymnasieeleverna positiva till att i en eventuell kommande ishall anordnade andra evenemang som till exempel curling och aktiviteter som bordtennis. De ville även ha ett café och någonstans att hänga och även här var internetuppkoppling en självklarhet. I utemiljön runt ishallen var de även intresserade av motionsspår och utegym.

Enkät till vårdnadshavare


De vårdnadshavare som har barn mellan F-9 klass i hela Osby kommun har erbjudits medverka genom en webbenkät. Det var 270 personer som svarade från orterna Lönsboda och Osby. Resultatet visa att det som efterfrågas i en eventuell kommande ishall är ett café med möjlighet att umgås med vänner. Vårdnadshavare var positiva till andra evenemang och det kunde vara konserter/uppsättningar och olika mässor. De kunde även tänka sig andra aktiviteter som klättervägg, curling och boulebana.

Alla synpunkter från föreningar, barn och unga och vårdnadshavare kommer att sammanställas och finnas med i utredningen. Synpunkterna har även kommit till arkitekten som ska göra en idéskiss på hur en eventuell ishall kan se ut.

Bild