Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Välbesökt lunchmöte mellan kommun och företagare

Osby kommuns nya vision och mål, färdiga och pågående detaljplaner i Osby, Sydostlänken och kompetensförsörjning. Det var något av det som presenterades vid en företagslunch på Borgen i Osby.

Fredagen den 28 oktober hade Osby kommun bjudit in företagare i Osby till en företagslunch på Borgen i Osby. Temat var ” Förvaltning av nuet och framtidsvisionen”. Här presenterade och berättade kommunalråd Marika Bjerstedt Hansen (S) och kommunchef Petra Gummeson om Osby kommuns nya vision, mål och värdegrund samt om den framtida förvaltningsorganisationen.

Tillförordnad Samhällsbyggnadschef Arne Bertilsson redovisade färdiga och påbörjade planarbeten i Osby, som till exempel flerbostadshus i kvarteret Sotaren, Ett levande centrum - vision 2020 samt om industrispåret. Han gav även en lägesrapport om Sydostlänken. Roger Johansson, verksamhetsområdeschef för Utbildning och arbete berättade och tipsade om hur och vad kommunen kan hjälpa till med när det gäller kompetensförsörjning för företagare i Osby kommun.

Det gavs också tillfälle till att mingla, samtala och ställa frågor. Exempel på frågar var bygglov, tillgängliga mark- och detaljplaner, upphandlingar och starta eget företag.

Bild