Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommuner vill ha svar om biljettpriser

Kommunerna i nordöstra Skåne vill att Skånetrafiken väntar med att höja biljettpriserna tills det är bättre utrett hur prissättningen slår mot olika delar av Skåne. I ett brev till Region Skånes kollektivtrafiknämnd ställer kommunerna en rad frågor om möjliga konsekvenser.

Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne ska på måndag behandla ett förslag om ny prismodell i kollektivtrafiken. De sex Skåne Nordost-kommunerna

  • Bromölla
  • Hässleholm
  • Hörby
  • Kristianstad
  • Osby
  • Östra Göinge

skriver i ett gemensamt brev att de vill att alla beslut i ärendet skjuts upp tills ett antal frågor är besvarade.

Skåne Nordost-kommunerna anser att konsekvenserna av nya prissättningar behöver analyseras och belysas bättre. Framför allt vill de se en beskrivning av de delregionala effekterna och en bedömning av effekterna för pendling till arbete och utbildning över hela Skåne.

Kommunledningarna i Skåne Nordost hade ett möte med kollektivtrafiknämndens presidium den 24 oktober. De anser inte att de då fick tillfredsställande svar och vill därför skapa tidsutrymme för ytterligare granskning och dialog.

Bild