Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunfullmäktige beslutade om förändringar i Osbybostäders styrelse

Ett enhälligt kommunfullmäktige i Osby kommun beslutade den 24 oktober att uppdraget för samtliga 9 ledamöter och 9 suppleanter i det kommunala bostadsbolaget Osbybostäder AB ska upphöra i förtid. Detta gäller från och med den tidpunkt anmälan kommit in till Bolagsverket.

Samtidigt beslutade kommunfullmäktige även:

  • Att Osbybostäders kommande nya styrelse ska bestå av fem ledamöter och 5 suppleanter.
  • Aktiebolaget Osbybostäders styrelse utses av kommunfullmäktige i Osby kommun.
  • Kommunfullmäktige i Osby kommun utser också Johnny Ahlqvist (S) till ordförande och Lars-Erik Svensson (M) till vice ordförande i aktiebolagets styrelse.
  • Att ge styrelsen för Osbybostäder i uppdrag att kalla till en extra bolagsstämma.

Kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) menar att denna förändring är nödvändig för det fortsatta samarbetet mellan kommunen som ägare och det kommunala bostadsbolaget.

- Vi har varit helt eniga över de politiska gränserna i denna frågan och det behövs göras ett omtag för att möta framtida behov och utmaningar. Ansvaret för en fungerande kommunikation vilar på båda parter och Osby kommun kommer att göra allt man kan för ett förbättrat samarbete.

Oppositionsrådet Niklas Larsson (C) pekar på de förändringar som genomförs i bostadsbolaget och styrelsens utformning samt fokusområden som väntar framöver.

- Osbybostäder får en ny och förändrad organisation både i styrelsen och i själva bolaget, en ny verkställande direktör tillträder och även uppdragen förändras. Vi anser att en helt ny styrelse är den bästa lösningen för både kommunen och Osbybostäder. Detta ger bästa möjliga förutsättningarna och gör det möjligt att kunna fokusera än mer på framtida bostadsbyggande.

Bild