Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Hundar med rätt att vårda

Hundarna Jason och Rasken gillar att jobba med äldre och demenssjuka personer och de äldre gillar hundarna minst lika mycket tillbaka. Nu under hösten testas ett projekt med så kallad vårdhund inom äldreomsorgen i Osby kommun och det finns flera tydliga exempel på positiva effekter.

Från andra halvan av september och fram till mitten av december pågår vårdhundsprojektet inom äldreomsorgen i Osby kommun. Vårdhundsföraren Stina Nilsson, som för ändamålet har en halvtidstjänst i kommunen, åker med sina labradorer retriever Jason och Rasken runt till äldreboenden. Hon gör även hembesök hos äldre som fått en remiss från sjuksköterska om besök av vårdhund.

Motiverar och mildrar

Stina Nilsson, som själv arbetat inom vård och omsorg, är diplomerad vårdhundsförare, har gått vårdhundsskolan och har arbetat med detta sedan 2012. Hundarna Jason och Rasken, som är hennes egna, har förstås också genomgått utbildning och tester. En vårdhund kan till exempel användas för att mildra depression, ångest och oro. De används vid olika tillfällen och till olika omsorgstagare.

- Hunden fungerar som motivator och inspiratör, berättar Stina Nilsson.

Det kan handla om allt från att ta med sig en av hundarna ut på promenad till att bara finnas till vid sidan om som sällskap. De aktiverar, tröstar, dämpar oro och ångest. I vissa fall ersätter kan de till och med ersätta medicin. Som vådhundsförare finns Stina alltid med som en länk mellan hunden och vårdtagaren.

Tydliga positiva effekter

Det finns forskning som visar på vårdhundars positiva effekter och Stina Nilsson har själv sett tydliga exempel.

- Jag ser dagligen hur äldre blir allt från mer fysiskt aktiva till hur de lever upp, piggnar till och uppmuntras till social gemenskap. Det ger också mycket glädje och skratt.

Efter vårdhundsporjektets slut i mitten av december kommer det att göras en utvärdering. Vi vill utvärdera om, och i så fall hur man i framtiden jobbar vidare med vårdhund inom äldreomsorgen i Osby kommun.

Bild