Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

En mässa om funktionsnedsättning

Den 19 och 20 oktober finns den dagliga verksamheten Osby kommun på plats mässan Funka för livet i Kristianstad. Det är en mässa om funktionsnedsättning och här ska daglig verksamhet i Osby kommun bland annat visa upp från sina verksamheter och aktiviteter.

Funka för livet är en mötesplats och mässa för dig som har någon form av funktionsnedsättning, är anhörig eller som arbetar med frågor inom området. Här samlas också yrkeskåren för att dela kunskaper och prata om framtidens produkter och tjänster för ett enklare vardagsliv.

Mässan är i Kristianstad 19 - 20 oktober
Kristianstad Arena

Öppettider:
19 oktober 12.00-18.00
20 oktober 09.00-16.00

Det är kostnadsfri entré för besökare samt fria föreläsningar och aktiviteter på mässan.

Funka för livet har arrangerats fem gånger tidigare. Detta är första tillfället i Kristianstad. Inriktningen på mässorna är att framhålla produkter och tjänster som har till syfte att underlätta vardagen för personer med funktionsnedsättningar och deras närstående samt att inspirera yrkesverksamma i branschen. Idrott- och fritidsaktiviteter är också en stor del av mötesplatsen.

Bild