Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Många kreativa idéer om Osby nya ishall bland ungdomarna

Många intressanta förslag kom upp vid ungdomsdialogerna, som förra veckan genomfördes på fritidsgårdarna Pulsen och Bulten, om Osby nya ishall. Det var allt från att ishallen borde vara färgglad och soffor att slappa i till hur många omklädningsrum det måste vara.

Under ungdomsdialogerna fick ungdomarna fundera över hur en ishall kan bli en social mötesplats. Förutom att ishallen bode vara färgglad, försäag på soffor att slappa i och hur många omklädningsrum som bör finnas, funderade ungdomarna även på vad som skulle kunna arrangeras i lokalen. En del hade namngett artister andra ville ha konserter och ishalls-disco.

3D modell tas fram
Alla synpunkter kommer att sammanställas av en student som går sista året på gymnasium med teknisk inriktning. Han kommer att skapa en ishall efter ungdomarnas tankar i ett 3D ritprogram på dator (CAD). Förslaget kommer att presenteras på fritidsgårdarna under andra veckan i december samt ligga som en länk på Osby kommuns nyhets flöde. Förslagen kommer även att ges till arkitekturritningen.

Bild