Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osbyelever på yrkespraktik i Spanien

Elever tillsammans med personal från Ekbackeksolan i Osby befinner sig just nu i Spanien för att göra praktik. Projektet finansieras av EU-bidrag genom Erasmus+, som är EU:s program för främjande av internationellt samarbete och utbyte inom utbildning.

I början av vecka 40 åkte elever i årskurs 2 och 3 från Hotell- och turismprogrammet och Handelsprogrammet på Ekbackeskolan till Rota i Spanien för Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Här kommer de under sju veckors tid att bo och göra praktik. Hotelleleverna ska vara på Playa de la Luz, som är ett stort strandhotell med två pool-område, konferens och restaurang. Handelseleverna ska vara i olika butiker; klädbutik, möbelbutik, sportbutik och livsmedelsbutik.

Det blir även utflykter och förutom att på plats få prova på yrkeslivet är det också meningen att eleverna ska få ökad språk- och kulturell förståelse. Martina Ranvert, programsamordnare för Hotell- och turismprogrammet och som själv just nu är på plats tillsammans med eleverna, tycker det här är mycket bra för både eleverna och skolan.
- Vi ser det också som en bra marknadsföring för Ekbackeskolan i Osby och programmen, säger Martina Ranvert.

Redan nu håller skolan på med en ny ansökan, som ska in innan årets slut för nya pengar och fler elever ska få möjligheten att åka.

Bild