Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Om hotfulla kedjebrev som sprids bland skolelever i Osby kommun

Den senaste tiden har det inom skolan i Osby kommun cirkulerat ett kedjebrev i sociala medier. Avsändaren utger sig vara ett spöke som hotar att döda mottagaren om brevet inte skickas vidare. Den gångna helgen har brevet skickats mellan elever i årskurs 6 på Parkskolan.

Det är sannolikt att den här typen av kedjebrev på sociala medier kommer att nå många barn/elever i Osby kommun under den närmaste tiden. Kedjebrev i sig inte är någon ny företeelse utan har funnits i omlopp och i många olika varianter de senaste åren. Dock är en trend att de blivit råare. Källan till dessa meddelanden är ofta svåra att spåra.

Med anledning av detta och eftersom det finns barn som kan ta illa vid sig är denna företeelse något som Osby kommun tar på allvar. Förutom att ta upp och prata om det i klasserna, går kommunen även ut med denna information till alla vårdnadshavare.

Några tips till vårdnadshavare till barn som råkat ut för hotfulla kedjebrev på sociala medier:

  • Berätta om kedjebreven och uppmana ditt barn att radera och inte skicka vidare, trots att det står i texten.
  • Vet man vem den senaste avsändaren är kan det vara en bra idé att ringa upp vårdnadshavare till det barnet och berätta.

Det går även kontakta Facebook, om det är där dessa meddelanden tagits emot samt göra en polisanmälan.

Bild