Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Var med och påverka hur ny ishall kan användas som social mötesplats

Nu har några intensiva veckor börjat med att ha dialogmöten om med olika grupper i Osby kommun om en framtida ny ishall i Osby. Det är NU du som är invånare, ungdom, förening och företag i Osby kommun kan påverka hur en ny ishall ska utformas och bli en social mötesplats!

En framtida ishall i Osby är en social mötesplats. Det är en plats där du kan träffa både människor som är lik dig själv, men även vidga vyerna i mänskliga möten, kultur och fritid. En social mötesplats kan även vara andra arrangemang som företagsevent, olika typer av mässor, konserter med mera.

Osby kommun vill ha in idéer och tankar om hur ishallen och omgivningen runt anläggningen kan utvecklas för att fler ska komma till platsen. Förra veckan hade föreningarna ett dialogmöte utifrån temat ”ishallen en social mötesplats” och denna vecka är det fritidsgårdarna Pulsen och Bultens tur att få ge sina synpunkter om temat.

Du företagare som har synpunkter, idéer och förslag på en framtida ishalls utformning och användningsområde, är välkommen att välkommen kontakta Frittids- och folkhälsoutvecklare Johanna Häggberg på telefon: 0479-52 81 75 eller mail: johanna.haggberg@osby.se

Fler olika metoder för att få in synpunkter från allmänheten kommer att genomföras under de kommande veckorna. Förslagen från fritidsgårdarna kommer att sammanställas av en student som går sista året på gymnasiet och han har fått i uppdrag att rita upp en digital modell utifrån ungdomarnas förslag. Detta förslag kommer att presenteras hos fritidsgårdarna under december. Ungdomarnas idéer kommer även att finnas som en del i en arkitekt skiss som kommer att ställas ut under jul och nyår i biblioteken Osby och Lönsboda för allmänheten.

Resultatet från temat ”ishallen en social mötesplats” kommer att presenteras för referensgruppen för ishallen i slutet av oktober och gruppen kommer att diskutera förslagen. Hela utredningen om ishallen är tänkt att vara färdigt efter nyår.

Bild