Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Uppsökande verksamhet söker seniorer!

Osby kommun har en väl inarbetad verksamhet som jobbar med uppsökande hembesök. Sjuksköterskor erbjuder idag alla personer som fyllt 75 år och bor i Osby kommun ett hembesök. Vid hembesöket får personen information om hur de kan bibehålla god hälsa samt förebygga ohälsa.

Under besöket tas alltid ett tum-EKG och ett blodtryck om personen tackar ja till detta. Verksamheten har under 2015-2016 utvärderats genom två magisteruppsatser. Sammantaget var resultatet positivt och visade att besöken var uppskattade flera personer hittade sätt att förändra vardagen efter tips och råd. Resultatet visade även förslag på förbättringar utifrån de deltagandes önskemål.

Vi vill gärna dela våra tankar om verksamheten framåt och kallar därför intresserade till träff på Ekebo i matsalen den 29 september klockan 14:30-16:00.

Vi bjuder självklart på fika!

Under hösten är vår plan att prova en beprövad metod för gruppträffar. Under dessa träffar finns möjlighet att träffa sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, biståndshandläggare och distriktssjuksköterska. Vi kommer att diskutera, ge råd om hjälpmedel, kost, träning och sätt att få stöd i vardagen. Naturligtvis skapar även träffarna möjlighet till att träffa andra kommuninvånare och att dela med sig av smarta tips och råd.

Fungerar konceptet väl kommer vi att fortsätta med dessa träffar både i Osby och Lönsboda till våren.

Alla som vill veta mer om uppsökande verksamhet i Osby kommun samt Ni som kan tänka Er att delta i våra gruppträffar hälsas välkomna!

Varmt välkomna hälsar uppsökande verksamhet!

Bild