Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun i satsning mot droger och alkohol bland ungdomar

I samband med skolstarten hösten 2016 har Osby kommun dragit igång en ny satsning mot alkoholkonsumtion och droganvändning bland ungdomar. Kommunen använder sig av den så kallade Öckerömetoden, som med framgång använts i flera andra kommuner.

Osby kommun tar nu krafttag i frågan om alkohol- och droganvändning bland ungdomar och då genom utifrån en modell som Håkan Fransson, drogsamordnare och socionom i Öckerö, tagit fram. Tillvägagångssättet har fått namnet Öckerömetoden och det handlar om förebyggande arbete som i första hand vänder sig till vuxenvärlden. Öckerömetodens mål är att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar genom att öka föräldrars och andra vuxnas återhållsamma attityder och förhållningssätt till alkoholkonsumtion bland ungdomar.

- Om alla vuxna i en kommun blir överens om att ingen ska dricka alkohol före 18 års ålder, så gör inte ungdomarna det, säger Håkan Fransson.

Framgångsrik metod

Metoden har visat goda resultat i hemkommunen och lovande resultat även i merparten av de övriga kommuner som nu arbetar utifrån den. Arbetet med Öckerömetoden i Osby kommun drar igång på allvar nu i höst. En drogvaneundersökning har genomförts bland högstadieelever på Hasslarödsskolan och Parkskolan i Osby och Örkenedskolan i Lönsboda. 362 av totalt 386 elever deltog i undersökningen. Den ska sedan följas upp med ytterligare undersökningar och föräldramöten i samtliga klasser i årskurserna 7-9.

Vanligast att få alkohol från föräldrar

Det som utmärker sig mest i resultatet från den första undersökningen i Osby kommun är var ungdomarna får alkoholen ifrån. Här svarade 38,8% av de ungdomar som dricker att det är från föräldrar med lov. Jämfört med andra kommuner är det betydligt vanligare att ungdomarna i Osby kommun får alkohol från föräldrar.

- Jag har aldrig tidigare sett en så hög siffra i någon annan kommun. Det brukar vara omkring 10% av eleverna som säger att de får tillgång till alkohol genom sina föräldrar, säger Håkan Fransson.

Osby kommuns kommunalråd Marika Bjerstedt Hansen (S) säger att ungas alkohol- och droganvändande är ett högaktuellt ämne för kommunen.

- Vuxenvärlden ska och kan göra mycket mer för att skydda barn. Att få delta i en studie som Malmö högskola genomför och få prova Öckerömetoden är mycket bra för Osby kommun!

Felaktig bild av drickandet

En vanlig men felaktig föreställning bland föräldrar är att om man ger sitt barn alkohol har man koll på vad och hur mycket de dricker. De kommer då att dricka mindre och inte så stark alkohol.

- Det stämmer inte. Det finns forskning som visar på att det faktiskt blir tvärtom. Det vill säga att ungdomarna dricker mer och dessutom ökar riskerna för användandet av droger, förklarar Håkan Fransson.

Kunskapsbrist

Exempel på att konkret göra det omöjligt för ungdomar att dricka alkohol är att inte bjuda dem på och inte köpa ut alkohol åt dem. Och syftet med att tillämpa Öckerömetoden i Osby kommun är att få en kultur som innebär att ingen förälder tillåter att barn dricker innan man är 18. Här drar Håkan Fransson en parallell mellan alkohol och bilkörning. Nästan inga 14-åringar tar sina föräldrars bil och kör, trots tillgång till både bilnycklar och bil.

- Jag tror att anledningen till att inga ungdomar tar bilen och kör är att vuxenvärlden är överens. Ingen tycker det är okej. Och det är kring detta vi bygger hela vår idé bakom vårt arbete. Att det är vuxenvärldens attityder som avgör vad barn och unga gör, säger Håkan Fransson, som hänvisar till citatet: ”Det beror inte på kärleksbrist att föräldrar låter sina barn dricka alkohol, utan det är kunskapsbrist”.

Bild