Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Givande första dialogmöte om Osby ishall

Nu har det första dialogmötet i arbetet med att ta fram ett förslag på en ny ishall i Osby, som politikerna sedan ska ta ställning till, hållits. Det var ett möte referensgruppen, bestående av representanter från kommunen, Osby ishockeyklubb och Osby konståkningsklubb, som bland annat diskuterade besöksunderlag och geografisk placering.

Vi vill att så många intressenter som möjligt ska få möjlighet att påverka utformning och innehåll i det förslag på en ny ishall om politikerna ska ta ställning till. Därför kommer det med jämna mellanrum hållas flera olika dialogmöten. Och då inte bara med de föreningar som nu är aktiva i nuvarande ishall utan även med till exempel skolor, andra föreningar i kommunen och ungdomar på fritidsgårdar.

Placering och projektplan

Den 7 september hölls ett första och givande referensmöte. Här deltog 10 personer från kommunen och föreningarna Osby konståkningsklubb och Osby IK. Det var en god stämning och alla var laddade att ta sig an uppdraget att arbeta med att ta fram förslaget på ny ishall. Man gick igenom den projektplan som tagits fram och diskuterade de olika dialogmötena, som är till för att skapa ett bredare besöksunderlag för en ny ishall. Även de två olika förslag på geografisk placering av ishallen och vad den bör innefatta, togs upp. Under hösten kommer referensgruppen att träffas fem gånger för att arbeta utifrån de mål och tidsplan som är satta i projektet.

Kommande dialogmöten

Framöver kommer det att hållas dialogmöten i form av en föreningsträff den 28 september och ungdomsträffar i Osby och Lönsboda den 3 respektive 6 oktober. Om allt går enligt tidsplanen i projektbeskrivningen ska ett färdigt förslag presenteras omkring halvårsskiftet. Ett slutgiltigt beslut om en ny ishall ska byggas eller inte tas under tidig vår 2017.

Bild