Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Arbetet med Osby nya ishall

Tillsammans med bland andra föreningar, ungdomar, skola och allmänhet drar arbetet med en ny ishall i Osby nu i gång på allvar. För att skapa en ishall för hela kommunen kommer projektet att genomsyras av delaktighet. Kommuninvånare kommer få vara med och påverka innehåll och utformning. Om allt går enligt plan tas första spadtaget hösten 2017.

I slutet av april i år beslutade kommunstyrelsen i Osby att arbeta vidare med ett förslag om att bygga en ny ishall i Osby. Beslutet innebar att en komplett utredning om placering och utformning, tillsammans med komplett kalkyl för hela projektet, ska fram innan slutligt beslut om att bygga fattas. Budgeten för hela projektet är satt till 65 miljoner kronor och möjligheten till alternativ finansiering utreds också.

Delaktighet och öppenhet

Nu finns det en antagen projektplan som beskriver de olika stegen och tidplanen för arbetet med att ta fram ett förslag på den nya ishallens utformning och innehåll. Ett förslag som ska börja behandlas politiskt tidig vår 2017. För Osby kommuns del är en demokratisk process med så stor öppenhet och delaktighet som möjligt, grundläggande i detta arbete. Det handlar då om delaktighet från skola/förskola, allmänhet och föreningar och andra aktörer.

Inte bara föreningar involveras

För att skapa förutsättningar för inflytande i utformningen av en ishall, kommer det med jämna mellanrum att hållas dialogträffar. På detta sätt ska kunskaper och förståelse hämtas in. Och då inte bara med de föreningar som nu är aktiva i nuvarande ishall. Det kommer även att ordnas möten på skolor och förskolor med både barn, personal och föräldrar. Dessutom ska det i oktober hållas grupparbeten på fritidsgårdarna för att fånga barn och ungas idéer. Här ska det tas fram en digital modell utifrån barn och ungdomars idéer.

Geografisk placering

När det gäller placering av en ny ishall tittar man just nu på två alternativ. Det är kvarteret Barnvagnen (intill befintlig ishall) och kvarteret Kvadraten (vid fjärrvärmeverket). I detta beaktas även möjligheten att i ett senare skede bygga vidare på ishallen utifrån behov som uppstår som till exempel ny simhall eller annan anläggning.

Byggstart hösten 2017

I december planeras en utställning på biblioteket i Osby där det visas hur långt man kommit i förslag på utformning, innehåll och användningsområde. Även en skiss på ishall presenteras. När alla synpunkter kommit in och om det slutliga förslaget godkänns politiskt våren 2017 kan bygget börja hösten 2017. Då kan den nya ishallen i Osby stå färdig och invigas hösten 2018.

Bild