Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Många bokade vanringar inför Euroando

Nedräkningen till starten av vandringseventet Eurorando har verkligen påbörjats på allvar. Med mindre än månad kvar är det mycket som behöver samordnas för att vandrarna ska få bästa tänkbara upplevelse av Osby kommun.

- Det finns många fina leder i Skåne. Vi är därför mycket glada och stolta över att närmare 150 vandrare valt att boka vandringar i vår kommun, säger Maire Wetterqvist, turismstrateg i Osby kommun. Fortfarande trillar bokningar in och därtill kommer ”spontanvandring”, det vill säga de som hittar hit och vandrar utan att boka i förväg.

Lockande upplevelse

Vandrarna kommer från många olika håll i Europa och grupperna skiftar i storlek. Det finns de som väljer att gå i mindre grupper och så finns det större grupper på 30 till 40 personer. På motsvarande sätt finns det en spridning av nationaliteter med vandrare ifrån bland annat Storbritannien, Tyskland, Tjeckien och Frankrike. Intresserade svenska vandrare har också hittat hit.

- Det är en så skön känsla att det som är så självklart för oss med naturen, lugnet och tillgängligheten är en lockande upplevelse som människor eftersöker, konstaterar Marie Wetterqvist.

Hon vill även passa på att betona att vandringslederna givetvis är öppna för alla intresserade.

- Naturen håller som bekant inte stängt, säger Wetterqvist med ett leende.

Vidare finns det också möjlighet för barnfamiljer med vagn och även rullstolsburna att uppleva en del av Skåneleden från Klinten till Strömsborgs Spinneri. Genom att inte vika av in i skogen vid Osby Camping, utan istället fortsätta fram till Bergakungens stugby och ta vänster in där, (mittemot scoutgården) undviks stigar. Sträckningen går då istället helt på grusväg. Notera att man korsar väg 23 vid ett tillfälle.

Bild