Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Klartecken för skatepark i Osby

Osby kommun har nu fått så kallat marklov beviljat för att anlägga en skatepark på Sjöängen i Osby. Beslutet innebär klartecken för att börja bygga en skatepark där de skateboardramper, som tidigare funnits vid Parkskolan, kommer att placeras.

Skateboardramper i betong anlades på skolgården vid Parkskolan 2013. Placeringen var olycklig då platsen var undanskymd och insynen begränsad. 2015 flyttades ramperna eftersom ytan de var placerade på skulle användas för paviljonger för Parkskolan. Sedan dess har ramperna inte varit installerade och kunnat användas.

I slutet av april i år beslutade kommunstyrelsen i Osby att Skateboardramperna i Osby kommer att flyttas till Sjöängen. Där ska det också anläggas ytor i betong för att möjliggöra framtida utökning av yta och installationer för skateboardåkarna.

Nu har alltså kommunen fått marklov och startbesked beviljat, vilket innebär att skateparken på Sjöängen i Osby kan börja byggas. Dock får inte skateparken tas i bruk förrän tillsyns- och tillståndsnämnden i Osby har gett ett slutbesked, vilket kan ges först när bygget är klart.

Bild