Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Tips på informationsportal för nyanlända

Att flytta till ett nytt land och komma in i samhället kan många gånger vara oerhört frustrerande. Nya miljöer, nya människor och ett nytt språk! Som ny i Sverige är man i behov av tillgänglig, korrekt och sammanhängande samhällsinformation på ett ställe

Informationsverige.se Länk till annan webbplats. är Länsstyrelsernas gemensamma webbportal för den som är ny i Sverige. Portalen är anpassad till mobila enheter och översatt till nio språk. Där finns samlad information och svar på många av de frågor som kan finnas om det svenska samhället. På så sätt får individen ökad möjlighet att själv kunna påverka sin situation. Informationsverige.se är även till för de som möter nyanlända i sitt yrkesutövande.

På webbportalen finns också boken Om Sverige, ett samhällsorienteringsmaterial på tolv språk. Boken finns att ladda ner gratis på samtliga språk, och går att beställa i tryckt format på svenska och arabiska.

Bild