Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Marie Wetterqvist tillbaka som turismstrateg

Marie Wetterqvist, turismstrateg, är åter i tjänst efter föräldraledighet. Marie påbörjade sin tjänst 2014 och berättar att hon ser fram emot att återigen vara på plats och arbeta vidare med utvecklingen av det turistiska arbetet i kommunen.

- Vi är en kommun med spännande bredd av besöksmål för turister, både från närområdet, men också ifrån bland annat. Danmark, Tyskland och Holland. För flera av oss boende är lugnet och naturen en självklarhet. Men många besökare lockas hit av den och de intressanta och unika besöksmål som vi har i vår kommun, berättar Marie.

Sedan ett år tillbaka pågår en större satsning tillsammans med övriga kommuner inom Skåne nordost med syftet att utveckla och stärka området som ett besöksmål. Samarbetet tar sin utgångspunkt i näringsidkarna inom det turistiska området tillsammans med tjänstemän och politiker i kommunerna.

En stor satsning på vandring pågår också och i höst kommer vandringseventet Eurorando att locka vandrare från hela Europa till Skåne och Osby för att vandra på Skåneleden.
- Vi har en bra kombination av intressanta besöksmål och fint upprustade leder som gör det väl värt prova vandra en sträcka här i Osby kommun, säger Marie.

Nu ser hon fram emot att återstifta bekantskapen med såväl näringsidkare och tjänstemän som ideellt arbetande människor.
- Jag är övertygad om att en fortsatt utveckling av turismnäringen med dess olika ingångsvärden gynnar Osby kommun som helhet.

Bild