Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Samråd kring planerat handelspmråde Lars Dufwa

Handlingar om det planerade handelsområdet i utkanten av Osby tätort finns tillgängliga på Samhällsbyggnad, Osby kommun, Osbys bibliotek och på Parkgatan 1 och Östra Järnvägsgatan 16 i Osby samt här på kommunens hemsida.

Samrådsperioden är: 2016-06-03--2016-07-31

Handlingar som är tillgängliga är

  • plankarta
  • plan-och genomförandebeskrivning
  • etablering av handelsområde (handelsutredning)
  • lokaliseringsprövning
  • miljökonsekvensbeskrivning
  • trafikutredning
Bild