Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

2016-06-08

Samråd kring planerat handelspmråde Lars Dufwa

Alla handlingar angående det planerade handelsområdet i utkanten av Osby tätort, öster om riksväg 23, mittemot Lars Dufwa finns tillgängliga på Samhällsbyggnad, Osby kommun, Parkgatan 1, Osby, Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby och här på kommunens hemsida.

Samrådsperioden är: 2016-06-03--2016-07-31

Handlingar som är tillgängliga är plankarta, plan-och genomförandebeskrivning, etablering av handelsområde (handelsutredning), lokaliseringsprövning, miljökonsekvensbeskrivning och trafikutredning.

Bild