Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Välkomna till Öppna förskolan i Osby

På öppna förskolan är barn i åldrarna 0-6 år i Osby kommun välkomna med förälder eller annan vuxen. Det är en öppen verksamhet där besökarna kommer och går när de vill inom våra öppettider.

Verksamheten är kostnadsfri och riktar sig till barnen och deras föräldrar. Det är en mötesplats med kompletterande förskoleverksamhet. Vissa dagar är verksamheten riktad till en speciell åldersgrupp.Den pedagogiska verksamheten leds av en förskollärare där de vuxna är delaktiga och har ansvar för sitt barn. På Öppna förskolan finns det utrymme för samtal, råd och stöd samt delta i gruppverksamheter.

Verksamhetens mål är att stärka barns anknytning till sina föräldrar, att alla känner sig välkomna och möts av ömsesidig respekt. Att ge förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Vi vill främja hälsan genom att vara förebilder när det gäller mat och till exempel utevistelse och rörelse. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Öppna förskolan är en del av Familjecentralen där även barnhälsovården, mödravården och socialrådgivning finns för att bidra till att föräldrars behov av medicinsk och social service, information och stöd tillgodoses.

Bild