Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunen besökte nyetablerat socialt företag

Sociala företag som ger personer som länge stått utanför arbetsmarknaden möjlighet till meningsfull sysselsättning, stod på agendan under Osby kommuns senaste företagsbesök, som var på nystartade Canville i Osby.

För att få ökad och fördjupad förståelse för företagares och handelns verksamhet och förutsättningar i kommunen genomför kommunledningen i Osby ett flertal företagsbesök. De vill lyssna på de synpunkter och förslag på förbättringar som finns.

Vecka 20 besökte kommunalråd Marika Bjerstedt Hansen, oppositionsråd Niklas Larsson och Osby kommuns näringslivsutvecklare Paul Phillips, Canville i Osby.

I Newmanfastigheten på Kristianstadsgatan i Osby är Pål och Miriam Nilsson i full gång med ställa i ordning och bygga upp deras nystartade företag Canville. Canville är ett socialt företag som ska innehålla, caféverksamhet, bilverkstad och en second hand butik. Alla verksamheter ska vara i Newmans gamla lokaler på Kristianstadsgatan 1 i Osby och planen är att second hand butiken ska vara i gång efter sommaren. Övriga verksamheterna öppnar längre fram.

- Det finns ett stort behov av sociala företag i samhället. Jag har under en tid funderat på att driva en verksamhet där personer som stått utanför arbetsmarknaden länge kan få meningsfull sysselsättning. De får jobba efter sin egen förmåga och får möjlighet att utvecklas, berättar Pål Nilsson.

När Pål och frun Miriam såg möjligheten att ta över Newmans gamla lokaler på Kristianstadsgatan i Osby blev tankarna på ett socialt företag verkliga. Här är de nu i full gång med förberedelserna för att starta upp den första verksamheten, som blir en second hand butik. Där ska personer som har svårt att komma in på eller som länge stått utanför arbetsmarknaden kunna få jobba. Det kan till exempel röra sig om att reparera och rusta upp möbler och andra saker man får in till butiken.

Pål och Miriam Nilsson ser också stora möjligheter och förutsättningar att samarbeta med Osby kommun. Canville kan vara ett bra alternativ för kommunen att lotsa människor, som av olika skäl haft svårt att få ett lämpligt jobb, till. Det kan också handla om praktikplatser.

Kommunalrådet Marika Bjerstedt Hansen tycker det är en jättebra och spännande idé. Hon säger att sociala företag behövs och ser fram emot när verksamheten drar i gång.

Bild