Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Dialogmöten om framtida äldreomsorgen

Osby kommun bjuder in till dialogmöten i Lönsboda och Osby om den framtida kommunala äldreomsorgen. Första mötet är i Osby den 17 maj klockan 18.00 på Ekebo. Andra mötet är i Lönsboda den 19 maj klockan 18.00 i Medborgarhuset.

Osby kommun bjuder in till dialogmöten i Lönsboda och Osby om den framtida kommunala äldreomsorgen. Första mötet är i Osby den 17 maj klockan 18.00 på Ekebo. Andra mötet är i Lönsboda den 19 maj klockan 18.00 i Medborgarhuset.

Den 25 november 2015 tillsatte kommunfullmäktige i Osby kommun en fullmäktigeberedning med uppdraget att besvara den övergripande frågeställningen; Hur ska den kommunala äldreomsorgen i Osby kommun organiseras/planeras 2016-2030?

Syftet är att förbereda sig för utmaningar i samhället som äldreomsorgen behöver hantera. Ökat antal äldre och olika typer av boendeformer för äldre. Trygghet för de som behöver insatser och möjlighet till välfärdsteknologi samt utmaningen att rekrytera personal är ämnen som beredningen berör.

Som ett led i arbetet kommer medborgarnas och personalens erfarenheter och synpunkter hämtas in.

Vid ett av fullmäktigeberedningens möten beslutades att dialogmöten ska genomföras i Lönsboda och Osby.

  • Osby tisdagen den 17 maj klockan 18.00-20.00 Ekebo.
  • Lönsboda torsdagen den 19 maj klockan 18.00-20.00 i Medborgarhuset

På mötet ges information om fullmäktigeberedningens uppdrag, utmaningar som äldreomsorgen står inför. Efter detta förs diskussioner med medborgarna om hur vi kan organisera och planera för en god och vård med hög kvalitet i Osby kommun.

Varmt välkomna!

Bild