Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Samråd kring förslag till föreskrifter fär avfallshantering

Osby och Östra Göinge har i samverkan med Östra Göinge Renhållningsbolag tagit fram ett förslag till nya föreskrifter för avfallshanteringen. Detta bland annat för att ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall planeras införas hösten 2016. Föreskrifterna utgör en del av den kommunala renhållningsordningen.

Utställningstid

Förslag till föreskrifter för avfallshantering ställs ut för samråd och yttrande från den 9 maj till den 7 juni 2016. Under utställningen ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Vill du lämna synpunkter? Gör det senast den 7 juni 2016!

Synpunkter lämnas skriftligen per e-post: kommunstyrelsen@osby.se eller via post: Osby kommun Samhällsbyggnad, Parkgatan 1, 283 80 Osby.

Bild