Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Skola och samarbete vid rekrytering diskuterades vid företagsbesök

Även vid det andra företagsbesöket under april var samarbete med kommunen när det gäller rekrytering av personal en av de stora punkterna som diskuterades. Under måndagen den 25 april besökte kommunalrådet Marika Bjerstedt Hansen, oppositionsrådet Niklas Larsson och näringslivsutvecklare Paul Phillips från Osby kommun, AB Åberg & Söner i Lönsboda.

För att få ökad och fördjupad förståelse för företagares och handelns verksamhet och förutsättningar i kommunen genomför kommunledningen i Osby ett flertal företagsbesök i hela kommunen. På besöken får de möjlighet att lyssna på de synpunkter och förslag på förbättringar som finns.

Under måndagen den 25 april besökte kommunalrådet Marika Bjerstedt Hansen, oppositionsrådet Niklas Larsson och näringslivsutvecklare Paul Phillips AB Åberg & Söner i Lönsboda. Där visade verkställande direktör Jenni Åberg upp och berättade om verksamheten. Familjeföretaget, med 25 anställda, sysslar med formpressning av fanérdetaljer åt olika kunder, som till exempel Kinnarps. Man gör även miljövänliga ledningsstolpar som inte innehåller Kreosot, som är ett cancerframkallande ämne och som annars finns i många andra ledningsstolpar.

Under besöket berättade Jenni Åberg att företaget har samarbete med Lernia när det gäller rekrytering av personal och även praktik. Men ibland kan det vara svårt att få tag i rätt typ av personal med rätt kompetens och intresse av att jobba med trä.

Marika Bjerstedt Hansen och Niklas Larsson tog då upp Arbetsmarknadsenheten, AME på Osby kommun och man diskuterades hur kommunen och AB Åberg & Söner skulle kunna samarbeta genom Arbetsmarknadsenheten. Här skulle kommunen kunna hjälpa till med någon form av matchningstjänst. Något som Jenni Åberg tyckte lät mycket intressant.

Näringslivsutvecklare Paul Phillips berättade också att kommunen kan hjälpa till i utvecklings- och tillväxtfrågor, till exempel med hjälp att nå ut via rätt kanaler.

En annan fråga som diskuterades var den aktuella skolutredningen som pågår i kommunen; Om hur den framtida skolorganisationen i Osby kommun ska se ut fram till 2030. Här talade Jenni Åkesson om högstadieskolans betydelse för Lönsboda som samhälle och för företagen på orten.

Marika Bjerstedt Hansen och Niklas Larsson berättade om tankarna och planerna på en ombyggnad av Örkenedskolan. De pratade om svårigheterna att rekrytera kvalificerad personal. Att ha en skola med en klar och tydlig profil tror Marika Bjerstedt skulle vara rätt väg att gå för den framtida Örkenedskolan och högstadiet ska vara kvar där.

Bild