Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Välkommen till Familjecentralen i Osby

Sedan drygt två år tillbaka är verksamheterna mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola samt social rådgivning en gemensam Familjecentral i Osby.

Familjecentralen finns på Marklundavägen 8 och är en samverkansform mellan Region Skåne och Osby kommun. Arbetet på Familjecentralen ska utgå från FN:s barnkonvention. Familjecentralen riktar sig till barn 0-6 år, föräldrar och blivande föräldrar. Samtliga verksamheter arbetar med föräldrastöd i olika former.

Mötesplatsen med familjen i centrum

Familjehuset är Osby kommuns öppenvårdsverksamhet som riktar sig till barn, ungdomar och föräldrar. Här finns möjlighet till social rådgivning i form av samtal för besökare på Familjecentralen.

Öppna förskolan, som är döpt till Lilla liten, är en träffpunkt med kompletterande förskoleverksamhet som är öppen för alla barn 0-6 år i vuxens sällskap. Den pedagogiska verksamheten är kostnadsfri och leds av en förskollärare.

På barnhälsovården kommer du och ditt barn på hälsobesök enligt barnhälsovårdens nationella program. I det ingår undersökningar av ditt barns hälsa och utveckling, samt vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet.

Till mödrahälsovården kommer du när du är gravid och vi följer dig och ditt barns hälsa och utveckling. Vidare kan man också få hjälp med preventivmedel, graviditetstester och råd kring sexuell hälsa.

Eva Ågran är samordnare på Familjecentralen i Osby. Hon säger att den viktigaste fördelen med alla verksamheter samlade är att Familjecentralen genom förebyggande arbete och samverkan kan ge ett gott stöd och vara en mötesplats för målgruppen.

– Både vi och våra besökare kan på ett bra sätt utnyttja verksamheternas olika kompetenser och expertis.

Bild