Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby väl rustat inför Eurorando

Inför stundande Eurorando, Europas största vandringsfest, som kommer till Skåne och därmed även Osby kommun i höst, har Skåneleden i Osby kommun fått en ordentlig ansiktslyftning. Och det mycket tack vare Kenth Olsson på Osby kommun. Eller ”Mr. Skåneleden”, som han också brukar kallas och det med rätta. Förra året fick Kenth utmärkelsen årets driftledare för Skånelden.

Mellan den 10 och 17 september i år arrangeras Europas största vandringsfest, Eurorando i Skåne. I Osby kommun finns två vandringsettapper med i Eurorando och dessa går på största delen på Skåneleden. I Osby kommun sträcker sig Skåneleden sammanlagt 3,5 mil mellan Brotorpet vid Nyteboda i öster och nästan ända ut till Visseltofta i väster. För ungefär två år sedan inleddes ett arbete, där man i ett projekt engagerade arbetslösa ungdomar, med upprustning och röjning av den del av Skåneleden som går genom Osby kommun. Det har omfattat bland annat reparation av broar över vattendrag, översyn av vindskydd, röjning längs stigar och uppmärkning och målning av skyltar. Den som ansvarat för arbetet och som själv lagt ner oerhört mycket tid och kraft bakom, är Kenth Olsson, som jobbar på Osby kommun och är ledansvarig.

– Det är nu ett helt annat koncept när det gäller uppmärkning och skyltning. Det är med samma standard som gäller i hela Europa, berättar Kenth.

Det mesta upprustningsarbetet av Skåneleden genom Osby kommun var färdigt i slutet av 2015 och nu i vår är de sista nya skyltarna och uppmärkningarna på plats. Här ligger Osby, jämfört med de andra kommuner där Skåneleden går genom, längst framme och är väl förberett inför stundande Eurorando. Kenth Olsson som med hjälp av cykel själv satt upp alla nya skyltar, har också blivit uppmärksammad för detta arbete. Av Region Skåne och Skåneleden utsågs han till 2015 års driftledare.

Motivering: ”…har genom ett bra utfört arbete, som involverat handledning av ungdomssatsningens arbetskraft, bidragit till en avsevärd kvalitetshöjning av Skåneleden i sin kommun…”

Så det är inte så konstigt och inte heller oförtjänt att Kenth kallas för ”Mr. Skåneleden”. När det gäller Eurorando tror han att Osby kommun, har stora fördelar och kan locka mycket folk tack vare stambanan och de goda kommunikationerna. Kommunen kan dessutom erbjuda fantastisk och omväxlande natur.

– När man stiger av tåget kan man direkt börja vandra, antingen österut eller västerut längs leden, direkt från stationen. Så det är ju oerhört praktiskt för både oss och för vandrarna, säger Kenth Olsson.

Bild