Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Så kan Lekosuem utvecklas

Ta vara på och dra nytta av lekens starka kulturarv i Osby kommun. Med Lekoseum som en slags hub där näringsliv, Osby kommun och Lekoseum samverkar, kan alla parter och därmed hela kommunen utvecklas och sätta Osby kommun än mer på kartan. Ja, det är vad tre nyutexaminerade studenter, som undersökt Lekoseums utvecklingsmöjligheter, kommit fram till.

Krinova, som bland annat jobbar med utvecklingsprojekt åt företag och organisationer i nordöstra Skåne, har under en tioveckorsperiod arbetat med att kartlägga hur Lekoseum i Osby kan utvecklas. Projektet, som kallas TOY-projektet, har letts av tre nyutexaminerade studenter. De har bland annat intervjuat politiker, företagare, forskare, besökare och barnfamiljer. Och nu har de presenterat sitt resultat.

Framförallt ser de att Osby kommuns alla småföretag och kommun skulle kunna samverka än mer och här finns ett ypperligt tillfälle att låta Lekoseum ha en central roll. Till exempel skulle en lekverkstad på museet kunna användas av företagen genom att låta Lekoseum bli en slags hub för kommunens entreprenörskap. På detta sätt förvaltar och drar man nytta av lekens starka kulturarv och traditioner i Osby kommun.

Man presenterade också tankar på hur själva Lekoseum kan utvecklas för att locka än mer besökare. Bland annat genom att forma museet som en tidsmaskin. Besökarna slussas genom museet från hur leksaker gjordes förr och berättelser om lekens historia, till hur det kan komma att se ut i framtiden. Att göra museet än mer interaktivt, att ”lekandegöra” det som visas upp och kanske införa en lekfestival, är också saker som skulle kunna bidra till att locka än mer besökare.

Utifrån dessa utvecklingsmöjligheter skulle Osby mycket väll kunna bli Lekens huvudstad, anser Toy-projektet. Något som föll de representanter från kommun, företag och organisationer som nu tagit del av resultatet, väl i smaken.

Bild