Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Klartecken för om- och tillbyggnad av kommunhuset i Osby

Kommunfullmäktige i Osby beslutade den 14 mars om en om- och tillbyggnad av kommunhuset i Osby till en kostnad av maximalt 42,6 miljoner kronor. Det innebär att den nödvändiga saneringen av PCB nu genomförs och förutom uppfyllda arbetsmiljökrav, byggs nu ett kommunhus som är tillgängligt och långsiktigt hållbart. Byggstart är planerat till augusti 2016 och det ”nya” kommunhuset beräknas stå klart under 2018.

Kommunfullmäktige i Osby klubbade måndagen den 14 mars det förslag till beslut som antogs av kommunstyrelsen i slutet av februari. Det innebär en om-, till- och nybyggnad av befintligt kommunhus till en kostnad av maximalt 42,6 miljoner kronor, inklusive byggherrekostnader men exklusive inventarier och verksamhetsteknik. Vidare innebär beslutet att:

  1. Projektet ”Om-, till- och nybyggnad av förvaltningslokaler i partneringsamverkan åt Osby kommun” finansieras genom
    1. de 20 miljoner kronor som beslutats i investeringsbudgeten för 2016
    2. de sedan tidigare reserverade 7, 582 miljoner kronor som föreslås beslutas i tilläggsbudget för 2016
    3. de 15 miljoner kronor som föreslås tas upp i investeringsbudgeten för 2017
  2. Kommunchefen får i uppdrag att ta upp förslag till finansiering av verksamhetsteknik och inventarier för projektet i investeringsbudgeten 2017/2018.

I och med kommunfullmäktiges beslut kommer den nödvändiga saneringen av PCB nu att genomföras. För att få en långsiktig och ekonomisk fördelaktig lösning på lokalerna, som idag är slitna, har politikerna i Osby kommun enats om att bygga om och till befintligt kommunhus. Detta ger en samlad förvaltning med 120 anställda. Byggstart är planerad till augusti 2016. Personal evakueras till andra lokaler under de cirka 1,5 år bygget pågår.

– Nu får Osby kommun ett nytt kommunhus som är byggt och anpassat för framtiden. Det innebär också att alla anställda tjänstemän som jobbar i kommunhuset får en betydligt bättre arbetsmiljö som uppfyller krav på tillgänglighet och inomhusmiljö, säger kommunchef Petra Gummeson.

Kommunstyrelsens ordförande, Marika Bjerstedt Hansen (S) säger att Osby kommun nu skapar ett framtida kommunhus som uppfyller krav på tillgänglighet och inomhusmiljö.

– Jag är väldigt nöjd med ett förverkligande av en om- och tillbyggnad av kommunhuset i Osby. Ett renoverat kommunhus innebär att tjänstemän som jobbar på kommunhuset får en arbetsmiljö som uppfyller lagar och krav. Det är också positivt för besökare och alla som bor och verkar i Osby kommun.

Kommunfullmäktiges ordförande Dag Ivarsson säger att nu vald investeringssumma höjer den årliga driftskostnaderna framöver med cirka 2 miljoner kronor. Mot detta kan ställas effektivitetsvinster i moderna, ändamålsenliga lokaler och ökad samlokalisering av personal.

– Kommunhusfrågan har diskuterats och utretts ända sedan 2007 och jag anser det helt nödvändigt för Osby kommuns attraktivitet som arbetsgivare, att nu gå från ord till handling.

Bild