Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

2016-03-08

Tyck till om Osby kommun

Nu vill vi ha hjälp att göra Osby kommun ännu bättre! I mars kommer 600 kommuninvånare som valts ut att få möjlighet att påverka och utveckla kommunen och dess service. I samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) genomför Osby kommun en medborgarundersökning i kommunen. Syftet är att ta reda på vad som är bra i kommunen och vad som kan förbättras.

Den 10 mars kommer de 600 kommuninvånare, som med statistiska metoder valts ut av SCB att medverka i undersökningen, få hem ett brev med kort information om undersökningen och att de inom kort kommer att få en enkät. Den 16 mars skickas enkäten ut. Den är framtagen för att ge Osby kommun värdefull information om hur man uppfattar kommunen.

Åsikterna kommer att göra skillnad! Enkätresultaten kommer att användas i arbetet med att utveckla Osby kommun och dess verksamheter. Dessutom kommer en sammanfattning av resultatet att presenteras på kommunens hemsida samt i tidningen Allt om Osby.

Bild