Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Dialogmöten i Lönsboda och Osby

Osby kommun bjuder in till dialogmöten i Lönsboda och Osby om den framtida kommunala förskolans och grundskolans organisation i kommunen.

Den 16 mars 2015 tillsatte kommunfullmäktige i Osby kommun en fullmäktigeberedning med uppdraget att besvara den övergripande frågeställningen; Hur ska den kommunala förskolan och grundskolan i Osby kommun organiseras 2015-2030?

Syftet är att säkerställa likvärdigheten inom kommunen. Alla elever ska erbjudas en utbildning med hög kvalitet. Skolorna ska erbjuda ändamålsenliga lokaler med moderna lärmiljöer, rustade för framtidens behov. Familjer ska vilja bo i Osby kommun för att grundskolorna har hög kvalitet, trivsel och höga kunskapsresultat.

Som ett led i arbetet kommer medborgarnas, personalens och elevernas erfarenheter och synpunkter hämtas in.

Medborgardialog har genomförts i Killeberg den 16 februari i år.

Vid fullmäktigeberedningens senaste möte beslutades att motsvarande dialogmöten ska genomföras även i Lönsboda och Osby.

  • I Lönsboda måndagen den 4 april
  • I Osby tisdagen den 5 april. Vid detta möte diskuteras även Visseltoftaskolan.

Inbjudan med information om tid, plats och dagordning annonseras senast två veckor innan mötena.

Bild