Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Hur går fiberutbyggnaden i kommunen?

Nu är stadsnätet färdigt för villor i Osby tätort. I Killeberg byggs nu fibernätet i den utökade tätortsgränsen, det som Osby kommun förhandlade fram under senhösten 2015.

En kampanj genomförs nu bland företagen i västra industriområdet i Osby, som erbjuds att ansluta sig till fibernätet.

Nätbyggnationen i Lönsboda beräknas starta vecka 11, om våren kommer som den ska. Nätet till villor i tätorten beräknas vara helt klara till sommaren 2016.

När ljuset är tänt i fibern vad händer då?
Då får kunden tillgång till en portal där man kan beställa olika tjänster. Det handlar främst om internet, telefoni och TV som finns att tillgå idag. Några av leverantörer kan erbjuda paket med alla tre tjänsterna.

Vad händer med glesbygden?
Byggnationen på glesbygden är beroende av bidrag från Länsstyrelsen. Alla befintliga fiberföreningar i Osby kommun har via Bynet och IP-Only lämnat in bidragsansökningar. Besked på tilldelning av medel väntas under april 2016. Först därefter vet vi hur mycket nät som kommer byggas under denna tilldelningsperiod. Vi vet att Länsstyrelsen i Skåne har 190 miljoner kronor att fördela och att det har kommit in ansökningar för över 500 miljoner kronor. Det innebär en stor överteckning.

Om inte fiberföreningarna får tilldelning i denna ansökningsomgång, vad händer då?
Skulle så vara fallet kommer projekten att bli försenade. Vi är dock säkra på att det kommer nya bidragspengar till Länsstyrelsen nästkommande år. Troligen får fiberföreningarna då ansöka om medel igen.

Bild