Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Höga betyg för hemtjänst, skola och bemötande

Osby kommun har sedan 2014 förbättrat sig på flera punkter i Sveriges kommuner och landstings (SKL) undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet. Enligt undersökningen är till exempel Osby betydligt bättre än de allra flesta kommuner när det gäller hemtjänst, nöjda brukare och stort serviceutbud, nöjda åttondeklassare och elevers resultat i årskurs 3.

Kommunen har bra svarstider och bemötande i telefoni. Däremot har Osby kommun en del att arbeta vidare med när det gäller till exempel svarskvaliteten på e-post och tillgänglighet till bibliotek och simhallar.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör en jämförande undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet varje år sedan 2007. Här tas ett antal frågor upp som berör kommunernas tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare.

Bild