Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunstyrelsen sa ja till om- och tillbyggnad av kommunhuset i Osby

Kommunstyrelsen i Osby tog på onsdagen den 24 februari ett inriktningsbeslut som gäller om-, till och nybyggnad av kommunhuset i Osby. Budgeten sätts till maximalt 42,6 miljoner kronor, inklusive byggherrekostnader, men exklusive inventarier och verksamhetsteknik.

Vidare beslutade kommunstyrelsen, under förutsättning att ovan nämnda beslut också tas i kommunfullmäktige, att:

 1. Projektet ”Om-, till- och nybyggnad av förvaltningslokaler i partneringsamverkan åt Osby kommun” finansieras genom
  1. de 20 miljoner kronor som beslutats i investeringsbudgeten för 2016.
  2. 7 582 miljoner kronor som föreslås beslutas i tilläggsbudget för 2016.
  3. de 15 miljoner kronor som föreslås tas upp i investeringsbudgeten för 2017.
 2. Kommunchefen får i uppdrag att ta upp förslag till finansiering av verksamhetsteknik och inventarier för projektet i investeringsbudgeten 2017/2018.

Kommunstyrelsens beslut innebär också putsning av befintlig fasad på kommunhuset och att nödvändig PCB-sanering och byte av fönster genomförs .Lokalerna som idag hyrs av polisen tas i anspråk och en extra våning byggs till på polishuset. Polisen har erbjudits alternativa lokaler. Samtidigt ska kommunen, enligt förslaget, flytta ut från näringslivscentrets lokal på Västra Storgatan och de lokaler som hyrs på Borgen och även göra sig av med barn- och skolförvaltningens paviljong.

Ekelund, som i dag huserar bland annat kommunens gatukontor och miljö- och byggförvaltning, behålls dock. Byggstart är, under förutsättning att ovan beslut också tas i kommunfullmäktige den 14 mars 2016, planerad till augusti 2016. Personal evakueras till andra lokaler under de cirka 1,5 år bygget pågår.

- En om-och tillbyggnad av kommunhuset innebär att Osby kommun skapar en modern kontorsfastighet med öppna miljöer. Ett välkomnande och multifunktionellt hus för alla ärenden, alla medarbetare, alla nuvarande och nya medborgare och alla besökare, säger kommunchef Petra Gummeson efter dagens beslut i kommunstyrelsen.

Sammanfattat får Osby kommun:

 • Ett framtida kommunhus med samlad förvaltning som innebär samordningsvinster, attraktiv, effektiv och inbjudande arbets-, fysisk och social miljö.
 • En fastighet som uppfyller krav på tillgänglighet och inomhusmiljö.
 • Ny modern anpassningsbar verksamhetsteknik.
 • Ett modernt kommunhus som såväl medarbetare som kommunmedborgare kan vara stolta över.
 • Ett modernt multifunktionellt kommunhus som gör Osby kommun till en än mer attraktiv arbetsgivare.

- Jag är väldigt nöjd med att vi nu kommit ett stort steg närmare förverkligandet av en om- och tillbyggnad av kommunhuset i Osby. Ett nytt modernt ändamålsenligt kommunhus innebär inte bara många och stora fördelar för de som jobbar i kommunhuset. Även besökare och alla som bor och verkar i Osby kommun har fördelar med detta, säger kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S).

Definitivt beslut tas i kommunfullmäktige den 14 mars i år.

Bild