Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Höga betyg för kommunens upphandlingar

Osby och Östra Göinge kommuner får väldigt höga betyg för sin upphandlingsverksamhet. Det framgår av resultatet från en enkätundersökning som nyligen genomförts bland samtliga leverantörer som lämnat anbud under 2015. På en femgradig skala får kommunerna i genomsnitt 4.31 i betyg för samtliga områden undersökningen omfattade.

För några veckor sedan skickade Osby och Östra Göinge kommuners gemensamma upphandlingsfunktion ut en enkätundersökning till samtliga anbudsgivare under 2015. Syftet med undersökningen, som från och med i år kommer att genomföras årligen, var att följa upp processmålet: ”Utforma upphandlingar och tydliga förfrågningsunderlag som gör det attraktivt och enkelt att lämna anbud”.

Enkäten innehöll frågor/påståenden om tydlighet i förfrågningsunderlag, om det är attraktivt och enkelt att lämna anbud och om bemötande. Resultaten från de som svarat på enkäten är mycket positivt. Den genomsnittliga poängen på en femgradig skala (där högst betyg var 5) för samtliga frågor blev 4.31. Till exempel fick frågan ”kraven på varan, tjänsten eller byggentreprenaden var tydliga” 4.34 poäng, ”kraven på mig som leverantör var rimliga och relevanta” 4,26 poäng och ”professionellt bemötande” 4, 50 poäng.

- Vi är mycket glada och stolta över resultatet. Det visar att vi är på rätt väg och uppmuntrar oss att fortsätta föra dialog med marknaden. Detta så att vi tillsammans kan skapa mervärde för kommunernas verksamheter och invånare, säger Daniel Oredsson, upphandlingsansvarig på Osby och Östra Göinge kommuner.

De som deltog i undersökningen hade också möjlighet att lämna egna kommentarer och ur dem kan man bland annat utläsa: ” Väldigt trevlig personal, har varit på plats mycket och känner mig verkligen uppskattad och välkommen. Blir stolt över att få vara er leverantör!!”, ” Professionell hantering av upphandling genomgående!” och ”Bra kan alltid bli bättre”.

Av 127 som fått enkäten svarade 50, vilket ger ett deltagande på 40 procent. Något som i det här sammanhanget får ses som ett ganska högt deltagande.

Bild