Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Framtidens förskola och skola diskuterades

Kvällen den 16 februari på Hemgården i Killeberg hölls en medborgardialog om framtidens förskola och skola i Killeberg. Ett 40-tal invånare, tjänstemän från Barn och skola och politiker från fullmäktigeberedningen och Barn- och skolnämnden på Osby kommun hade samlats

I kommunens visionsarbete om den framtida skolorganisationen, vill kommunen hämta in synpunkter och förslag på bland annat Trulsagårdens och Killebergsskolans framtid. De vill också veta vad som krävs för att få elever att välja gå i skola i Osby kommun i stället för i andra kommuner.

Senaste nytt om Trulsagården

Mötet inleddes med kort information om fullmäktigeberdeningen och även information om Trulsagården, där det konstaterats förhöjda fuktvärden. Osby kommun väntas få provsvar om cirka två veckor, som ska visa om det är lämpligt eller ej att vistas i lokalerna ur hälsosynpunkt.

Men redan nu tittar kommunen på alternativa lösningar. Mia Johansson, verksamhetsområdeschef för Barn och skola, utlovade tät och regelbunden information till alla föräldrar som har barn på förskolan. Dels vad provsvaren visar och dels vad som görs och kommer att göras framöver.

Olika scenarion

När det gäller framtida skolorganisationen berättade Ingmar Benthsson, som är ordförande i fullmäktigeberedningen, om tre olika scenarion. De går i korthet ut på följande: Ska vi ha en, två eller tre högstadieskolor i kommunen? Berodende vilket altenativ som väljs så innebär det olika lösningar för elever från Killeberg. Blir det en högstadieskola för hela kommunen i Osby, kommer alla elever att gå där. Blir det en i Osby och en i Lönsboda, kan det bli antingen i Lönsboda eller i Osby, som eleverna från Killeberg får åka till.

Sedan följde gruppdiskussioner där de församlade skulle utgå från frågeställningar om

  • hur och var förskola och F6 skola i Killeberg bör lokaliseras?
  • var ska elever från Killeberg gå i högstadiet?
  • vad krävs för att elever ska välja att gå i skola i Osby kommun i stället för i andra kommuner?

Högstadieelever vill gå i Osby

Det rådde stor enighet om att förskola och skola bör ligga samlat och placeras vid idrottsplatsen i Killeberg, eftersom det innebär flest fördelar. Det samma gäller att både föräldrar och barn vill att högstadieelever ska gå i skola i Osby. Det är ett större samhälle, enklare att ta sig till och från och här finns bra service. Många förde också fram att om eleverna tvingas gå högstadiet i Lönsboda, kan det innebära negativ befolkningsutveckling i Killeberg. Flera tyckte också att en enda högstadieskola för Osby kommun vore den bästa lösningen, både ur elevers och personals synvinkel.

En bra och attraktiv skola samt goda kommunikationer ansågs vara viktigt för att få fler elever att välja att gå i skola i Osby kommun.

Mötet avslutades med att tjänstemännen och politikerna samlade in alla antecknade synpunkter och förslag, som nu kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med den framtida skolorganisationen i kommunen.

Bild