Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Nystart för företagsbesök

Nu under våren fortsätter Osby kommun med sina företagsbesök runt om i kommunen. Först ut var Swanson´s Travel i Osby, där Tommy Swanson bland annat berättade att goda kommunikationsmöjligheter är avgörande för verksamheten.

För att få ökad och fördjupad förståelse för företagares och handelns verksamhet och förutsättningar i kommunen genomför kommunledningen i Osby ett flertal företagsbesök i hela kommunen. Här får de chans att lyssna på de synpunkter och förslag på förbättringar som finns.

Måndagen den 15 februari besökte kommunalrådet Marika Bjerstedt Hansen, oppositionsrådet Niklas Larsson och näringslivsutvecklare Paul Phillips, Swanson´s Travel i Osby. Där berättade Tommy Swanson om hur och varför han 1978 startade företaget, som specialiserat sig på resor till i första hand Nordamerika. Huvudkontoret i Osby, som är väldigt unikt, är byggt och inrett helt i västernstil och det är för att förstärka budskapet och locka besökare. Det kommer folk från hela södra Sverige till Swanson´s för att få tips och råd och boka resor till framförallt Nordamerika. Varje år arrangeras dessutom Amerikadagarna, som brukar locka väldigt mycket folk.

Biltillgängligt centrum viktigt

Under besöket diskuterades också förutsättningarna för att driva näringsverksamhet i Osby. Tommy Swanson och kommunens representanter var överens om att Osbys goda kommunikationsmöjligheter, med bland annat stambanan, är av stor betydelse. Detta är någonting som borde kunna utnyttjas än mer för att få fler företagare att etablera sig i kommunen.

Precis som vid tidgare företagsbesök och träffar diskuterades även Vision 2025 Osby centrum. I likhet med många andra företagare, förde Tommy Swanson fram vikten av att centrala Osby fortsätter vara tillgängligt med bil när området runt omkring Västa Storgatan utvecklas och förändras. Dessutom diskuterade man hur och var pakeringsplatser kan byggas i centrala Osby.

Marika Bjerstedt Hansen och Niklas Larsson avslutade med att konstatera att alla synpunkter och förslag kommer att beaktas när det nya, omarbetade Vision för Osby centrum tas fram.

Bild