Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Inbjudan till medborgardialog om framtidens förskola och skola i Killeberg

Välkommen till medborgardialog tisdag den 16 februari klockan 18.30-20.30 i Hemgården, Killeberg.

Det pågår ett visionsarbete kring framtida förskola och skola i Osby kommun. Kommunfullmäktige har utsett en fullmäktigeberedning med uppdrag att besvara den övergripande frågeställningen;

Hur ska den kommunala förskolan och grundskolan i Osby kommun organiseras 2015-2030?

Som ett led i detta arbete vill vi hämta in medborgarnas synpunkter kring Trulsagårdens och Killebergsskolans framtid.

Representanter från kommunfullmäktiges samtliga partier, samt tjänstemän inom Barn och skola kommer att finnas på plats för att informera och svara på frågor.

Det serveras frukt.

Hjärtligt välkomna!

Bild