Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

2016-02-03

Givande möte om Osby ishall

Det måste göras någonting åt ishallen i Osby. Det var alla närvarande vid ett möte som hölls den 3 februari överens om. Föreningarna som bedriver verksamhet i hallen, anställda där samt politiker och tjänstemän från kommunen, diskuterade de problem med bland annat dålig lukt och luft, som finns i hallen och vilka olika alternativ för lösningar som finns.

Representater från Osby IK, Osby konståkningsklubb, tjänstemän och politiker från Osby kommun hade samlats för ett dialogmöte om ishallen. Sven-Arne Svensson, som är talesperson för klubbarna som bedriver verksamhet i ishallen, inledde med kort historik kring hallen och om dagens verksamheter och organisation. Historiken kring luktproblem och regnvatten som läcker in togs upp och man gick igenom hur och när problemen i hallen lyfts upp i olika instanser i kommunen, men att inget hänt. Både kommunchef Petra Gummeson och oppositionsrådet Niklas Larsson, betonade att det är olyckligt och inte bra att frågan dragit ut på tiden och att vissa beslut inte effektuerats. Men nu utlovas nya tag.

Enligt Sven-Arne Svensson är det viktigaste för föreningarna att skalet till ishallen byts ut och man har också tagit fram ett förslag på en om- och tillbyggnad av hallen, som man vill att kommunen ger ett bidrag till. Men att kommunen skulle bevilja ett bidrag på mellan 15 och 20 miljoner till föreningarna för renovering av ishallen, som kommunen äger, är inte möjligt, fick de församlade flörklarat för sig.

Konkreta förslag presenteras i vår

Däremot har kommunchefen nu fått i uppdrag att ta fram tre olika förslag som ska presenteras senare i vår. Det ena bygger på att bygga en helt ny ishall, det andra renovering av befintlig hall och det tredje att stänga ner ishallen. På mötet konstaterades snabbt och unisont att det sista alternativet, att stänga ner hallen, inte är eller kommer att bli aktuellt.

Summeringen av mötet var att det var givande och konstruktivt för alla parter och att det nu känns som att man verkligen tar tag i problemen som finns i Osby ishall.

Bild