Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Många synpunkter vid möte om vision 2025 - Osby centrum

Ett biltillgängligt centrum är av största vikt för handeln, bygg bostäder i Centralparken och mer tid för att lämna in synpunkter. Ja, det var något av det som kom fram vid en näringslivsdialog kring Vision 2025 Osby.

Planförslaget "Ett levande centrum - vision 2025" för Osby är nu ute på samråd fram till den 29 januari 2016. Syftet är att skapa en långsiktig vision för hur vi tar vara på de kvaliteter som finns i Osby centrum. Dessa kvaliteter ska förstärkas för att skapa en trivsam och hållbar centrummiljö. Målet är i huvudsak att ta fram en plan som visar på hur det går att skapa ett trevligt och levande centrum. Olika åtgärdsförslag och illustrerade förbättringsförslag ska göras för nyckelplatser i centrum.

Flera åsikter och synpunkter

Under tisdagen den 12 januari var alla butiksägare, företag, fastighetsägare, näringslivsorganisationer och aktörer inbjudna till ett öppet möte för att tycka till om vision 2025 för Osby centrum. Från Osby shopping och Osby näringsliv fördes det fram en hel del synpunkter och åsikter på planförslaget. Det finns till exempel en oro för att det, i det förslag som kommunen arbetat fram, inte finns tillräckligt många och bra parkeringsplatser, vid bland stationsområdet.

I Centralparken, som det finns uppfattningar om inte används så mycket idag, skulle kunna det kunna byggas attraktiva bostäder. Men den fråga som det blev mest och liviligast diskussioner kring, var trafiken. I stället för att bygga och utveckla gång- och cykelvägar i centrum efterlystes ett biltillgängligt centrum. Att kunna ta bilen och köra och parkera i centrum, är avgörande för handelns överlevnad och utveckling, menade flera av mötesdeltagarna.

Samsyn och skynda långsamt

Det efterlystes också mer tid för olika intresseorganisationer att kunna sätta sig in i planförslaget, komma med synpunkter och vara med och påverka. Anna Lyhagen, verksamhetsområdeschef för Samhällsbyggnad, kommunchef Petra Gummeson och kommunalrådet Marika Bjerstedt Hansen, höll med om vikten av bra öppen dialog och samsyn. Dessutom utlovades att de synpunkter som lämnas in kommer att beaktas och vägas in i det arbete som tar vid i februari. Då ska ett nytt visionsdokumen tas fram. Förhoppningen är att planen sedan ska antas i kommunfullmäktige i juni i år.

Bild