Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Viktig information om upphandling av Osby camping

Det förekommer uppgifter om att privatpersoner inte har möjlighet att anmäla sig och skapa ett konto för att delta i upphandlingen av campingverksamheten i Osby. Med anledning av detta vill Osby kommun här göra ett klargörande:

Det är möjligt för alla, även privatpersoner, att lämna in anbud och skapa ett konto på Kommers Annons, där annonsen ligger ute.

Man måste inte ha eller ange ett organisationsnummer för att skapa ett kostnadsfritt konto, som behövs för att anmäla sig till upphandlingen. Det räcker med personnummer och att övriga uppgifter fylls i.

Vill vill i sammanhanget också poängtera att det alltid är möjligt för även privatpersoner att skapa konto och lämna in anbud i samband med upphandlingar i Osby kommuns regi

Bild