Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Skateboardramperna i Osby placeras på Sjöängen

Skateboardramperna i Osby kommer att flyttas till Sjöängen, där man samtidigt anlägger ytor i betong och möjliggör framtida utökning av yta och installationer för skateboardåkarna. Kostnaden för projektet har satts till 320 000 kronor. Det beslutade kommunstyrelsen i Osby på sitt senaste sammanträde

Skateboardramper i betong anlades på skolgården vid Parkskolan 2013. Placeringen var olycklig då platsen var undanskymd och insynen begränsad. .2015 flyttades ramperna eftersom ytan de var placerade på skulle användas för paviljonger för Parkskolan. Sedan dess har ramperna inte varit installerade och kunnat användas.

I början av detta året höll kommunen ett möte med ungdomar, föräldrar, föreningar och övriga intresserade, där man diskuterade flera alternativa placeringar och utformningar. Det lyftes bland annat fram att det var viktigt att underlaget ramper placeras på, är av betong och inte asfalt.

Av de olika alternativa förslag på placeringar som funnits, föreslog samhällsbyggnadsutskottet Sjöängen som lämpligast plats. Och det var också vad kommunstyrelsen beslutade om. Där ska en yta av betong anläggas som skateboardramperna sedan installeras på. Men innan definitivt beslut tas har kommunens tjänstemän i uppdrag att ta fram och redovisa vad man får och för de 320 000 kronor kommunstyrelsen har lagt som budget. Detta beräknas bli i början av sommaren.

Bild