Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

2015-04-27

Kommunen arbetar vidare med förslaget m en helt ny ishall i Osby

Kommunstyrelsen i Osby beslutade idag att arbeta vidare med förslaget om att bygga en helt ny ishall i Osby. Beslutet innebär att en komplett utredning om placering och utformning tillsammans med komplett kalkyl för hela projektet tas fram innan slutligt beslut om att bygga fattas.

För att lösa fukt- och luktproblemen i Osby ishall har tjänstemän från Osby kommun, representanter från OIK, Osby konståkningsklubb och anställda i ishallen tillsammans arbetat med hur problemen kan lösas och i det arbetet har man utgått från tre olika förslag för politikerna att ta ställning till. Det ena var att bygga en helt ny ishall, det andra renovering/ombyggnad av befintlig hall och det tredje att stänga ner ishallen, utan att ersätta den. Majoriteten i kommunens samhällsbyggnadsutskott har förordat alternativet att bygga en helt ny ishall och det var också det förslaget till beslut som presenterades för kommunstyrelsens möte den 27 april.

Alliansen, genom oppositionsrådet Niklas Larsson (C) presenterade ett nytt yrkande till det förslag till beslut kommunstyrelsen hade att ta ställning till. Det yrkandet går ut på att ge kommunchefen i uppdrag att arbeta vidare med alternativet om att bygga en ny ishall och att en komplett utredning om placering och utformning, tillsammans med komplett kalkyl för hela projektet, tas fram innan slutligt beslut om att bygga fattas.

Sverigedemokraterna motsatte sig tankarna på att bygga en ny ishall med motiveringen att det skulle bli alldeles för dyrt och yrkade i stället på alternativet som handlar om en ombyggnad/renovering.

Men kommunstyrelsen tog beslut enligt alliansens nya yrkande. Det beslutet omfattar även att möjlighet till alternativ finansiering utreds samt att föreningarna ges likvärdiga möjligheter till träningstider i en ny ishall och tillgång till tider för skola och allmänhetens åkning tillgodoses i en ny hall.

Bild